Базална Стимулация

 

ПРОЕКТ
БАЗАЛНА  СТИМУЛАЦИЯ /  СЕНЗОРНА  СТИМУЛАЦИЯ /     РАННА  ИНТЕРВЕНЦИЯ
В България в специализираните институции за деца с умствени и физически увреждания, както и в ДМСГД, няма обучени специалисти, които да работят в посока базална и сензорна стимулация и ранна интервенция. Амбицията на този проект е да бъдат  обучени екипи, които в момента  работят в два ДДУИ, в които се работи и по програма “ Човешко достойнство“ и в два ДМСГД в различни части на България, където ръководителите и персоналът са съгласни да участват в проекта, а е налице и подкрепата на общините.
Това обучение ще трае в рамките на една година. Проектът стартира през м. април 2009 год.
Партньори по проекта са специалисти от Австрия и Белгия с доказан опит в тази сфера.
Финансиран е от белгийската НПО „Help the children“.