Човешко достойнство

ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
   ПРОГРАМА  ЗА  ЧОВЕШКОТО  ДОСТОЙНСТВО
„Програма за човешкото достойнство“ стартира на 02.април 2001 год. в България, за да промени условията на живот на клиентите, които живеят в Social Care Homes в сътрудничество с местните НПО.
Основните задачи на програмата са:
“    Хигиена
“    Лично пространство
“    Лични дрехи и принадлежности / лични вещи /
“    Дейности и индивидуални програми
За тази цел е необходимо да се направи промяна в отношението към хората с увреждания. Хората с увреждания /наричани „клиенти“/, били те с физически, умствени или психически увреждания, са български граждани със същите права, потребности и желания, както другите граждани. Може би те невинаги са в състояние да представляват себе си по същия начин както другите граждани, затова е необходимо да бъдат представлявани и подкрепяни от други дотолкова, доколкото те са специална група граждани със специални нужди , но със същите права.
Също така клиенти, които не могат да говорят или не използват речта, в повечето случаи могат да разбират и имат правото да им се говори и да бъдат чути като членове на обществото, зачитайки тяхната  индивидуалност.
Всички хора имат правото да учат и да бъдат активни, включително хората с увреждания. Опитът през последните десетилетия е показал, че всички хора, включително хората с тежки множествени увреждания, могат  да учат, дори в посока на повече независимост.
Примери:
“    Клиенти с тежки множествени уврежданияq които до сега са били хранени, могат да се учат как да се хранят сами. Разбира се не всички от тях, но винаги си струва да се опита.
“    Клиенти с тежки множествени увреждания, могат да се учат да ходят, когато има време и някой, който да им помага. Разбира се не всички от тях, но винаги си струва да се опита.
“    Клиенти с тежки множествени увреждания, могат да се учат да използват инвалидна количка и да взимат участие в различни ежедневни дейности. Разбира се не всички от тях, но винаги си струва да се опита.
“    Всички клиенти с тежки множествени увреждания могат да седят в инвалидна количка или да бъдат поставени във вертикална позиция.
“    Инконтинентните клиенти могат да се учат да използват тоалетна. Разбира се не всички от тях, но винаги си струва да се опита.
По-голямата независимост на клиентите означава повече индивидуална и интересна работа за персонала, но също така и по-малко рутинна работа. Това значи също и по-високо качество на живот за клиентите и по-добри условия  за работа на персонала. Винаги работата е по-лека и  по-удовлетворяваща, когато
можете да видите резултатите от вашите усилия, отколкото когато работите „на конвейр“.  Да се работи с хора е по-различно от това да се работи с „материал“. Клиентите винаги могат да дадат положителен отговор на персонала, въпреки че понякога това отнема повече време и отговорът не е даден вербално. След известно време персоналът може да се научи „да чете“ реакциите.
Разбира се не е лесно да се организира индивидуална работа в големи институции например с капацитет 200 клиенти. Но това е въпрос на организация, който може да се разреши чрез разпределянето в малки групи.
Следователно идеята за вбъдеще е клиентите да бъдат изведени от институциите в защитени жилища с по  4 – 10  обитатели.
Да се въвеждат промени е въпрос на  мотивация и убеждение. Ако някой смята, че няма смисъл да опита, то тогава няма да има положителен резултат от усилието. Част от работата на директора е да мотивира персонала така, че да го окуражи да опитва, въпреки че първоначално резултатът няма да е гарантиран в началото. Важно е не да се откажеш след кратък пробен период , казвайки че не става-промени метода и опитай пак! С години клиентите са свикнали да не правят нищо, те попадат в нова ситуация и също им трябва време, за да свикнат с нея. Те се нуждаят също от време,  за да свикнат с новото приемане на тяхната личност, тъй като те не са вече анонимни лица без имена.
Само по себе си това ще бъде най-голямата промяна, която се случва.
Опитът на „Програма за човешкото достойнство“ в България е показал следните ефекти в 4 Social Care Homes:
“    Атмосферата е по-спокойна
“    Животът е станал по-нормален за всички
“    Персоналът има нов подход към клиентите
“    Клиентите разговарят по друг начин с персонала
“    По-малко агресия
“    По-малко автоагресия
“    По-малко инконтиненция
“    Клиентите са горди със своите продукти
“    Промяна  в отношението към клиентите като цяло /от болни хора, които не разбират нищо към хора със същите права и потребности като всички останали/.  Персоналът знае имената на клиентите и ги нарича по име
“    Санитари, шофьори и други членове на персонала също имат контакт с клиентите
“    Промяна в отношението към клиенти с тежки множествени увреждания, те могат да бъдат активирани /напр. някои могат да се учат да ходят, да се учат да рисуват, да се учат сами да се придвижват в инвалидната количка, да се учат да се хранят сами, а те могат да разбират, независимо че самите те не говорят, могат да се учат да използват езика на жестовете и т.н./
Повечето от интервенциите, необходими за програмата за човешко достойнство са безплатни – не струват  никакви пари.
Някои от изброените мерки сме споменали в различни раздели с изисквания, тъй като те имат ефект в различни повече от един раздел.
Човешко достойнство не значи само човешко достойнство за клиентите, но също и за персонала, защото той има да върши много трудна работа.
Задължителни  изисквания:
“    Забранено е клиентите да бъдат връзвани, заключвани, или бити!
“    Миенето на коридорите и стаите да става само когато  е необходимо, вместо това персоналът да разговаря и работи с клиентите
“    Да не се мият стаите, когато вътре има клиенти
“    На прозорците да се поставят мрежи против насекоми, където трябва
“    По няколко пъти на ден да се отварят прозорците за проветряване
“    Разходки на открито на малки групи през всички сезони, вкл. през зимата-било то и само пред вратата на чист въздух
“    По-малко медикаменти за успокояване на клиентите, вместо това – повече педагогическа интервенция
“    Всеки клиент с тежки множествени увреждания да има своя инвалидна количка
“    Всички клиенти с тежки множествени увреждания участват в дневните занимания в инвалидните колички-ежедневно
“    Персонал и клиенти чукат на вратата на стаята преди да влиязат
“    Всеки член от персонала отговаря специално за по-малка група клиенти
“    Всеки  клиент трябва да бъде подпомаган в развитието му според неговите възможности, а не според това, което персоналът „си мисли“, че може да научи/усвои. Повечето клиенти са подценявани
“    Всяка малка стъпка към прогрес трябва да се гледа като голяма крачка в очите на клиентите,напр. за клиенти с тежки множествени увреждания: клиентът започва да се усмихва, когато види познато лице
“    Клиентите не са медицински човешки „материал“ или болни хора, домовете за хора с увреждания не са болници. Живеещите в домовете са граждани, които трябваше да живеят досега своя живот в условията на хоспитализация и сегрегация. Следователно  всичките усилия трябва да са в посока на нормализация и интеграция във всекидневния живот в дома и в обществото
“    Всички планове  да се правят заедно с клиентите и те да бъдат уведомявани за всичко, в което ще бъдат включени-преди да им се случи
“    Също и възрастните клиенти трябва да бъдат стимулирани със занимания, характерни за тяхната възраст и възможности
“    Да не се обсъждат отсъстващи клиенти или членове на персонала
ХИГИЕНА  И  ЗДРАВЕ
! Всяка година да се прави пълно изследване на здравето от JP и стоматолог, за жените – и от гинеколог!
ТОАЛЕТ
“    Миене на ръцете след ходене на тоалетна
“    Да се използва тоалетната, а не пода или в градината
“    Да се използва тоалетна хартия
“    Тренинг за тоалетна на инконтинентните клиенти
МИЕНЕ
“    Миене на зъбите всяка сутрин след закуска и вечер преди лягане за сън
“    Ресане на косата всяка сутрин
“    Рязане на ноктите поне два пъти месечно
“    Ситуация при къпане – паравани или завеси – не всички голи в едно помещение
“    Завеса за душа и закачалка
ДРЕХИ
“    Да имат долно бельо и да го носят
“    Да имат чорапи и да ги носят
“    Да пазят чисти дрехите си
СПАЛНЯ
“    Всеки трябва да има свое легло, дюшек, възглавница и достатъчно одеала или юргани
“    Трябва да има чаршафи, калъфки за възглавници и за инконтинентните клиенти – непромокаеми калъфи за дюшеците
“    Чаршафите трябва да се сменяват ежеседмично или по-често при необходимост
“    Всеки  клиент трябва да има пижама и да бъде подканян да я облича
ТРАПЕЗАРИЯ
“    Да се хранят на няколко смени, следователно на по-малки групи клиенти, седнали около масите, а не в редица
“    В трапезарията всеки има свое собствено място на масата
“    Трапезарията трябва да е чиста, добре осветена и вентилирана и без мухи и други инсекти или гадини
“    Трябва да има достатъно маси и столове  с размери, съответстващи на техните ползватели
“    Масите трябва да са чисти, а столовете – здрави
“    Всички ястия трябва да се сервират отделно, а хлябът винаги да е нарязан на филии предварително и подходящо предложен
“    Времето за всяко хранене трябва да е поне половин час  на човек
“    На масата всеки клиент трябва да има в зависимост от ястието:
–    купичка за супа и лъжица
–    чиния и вилица /нож/
–    чиния или купичка за десерта  и вилица или лъжица
–    чаша или кана за вода или сок
–    чаша или кана за кафе или чай
“    Mиене на ръцете преди и след хранене
“    Да се хранят прилично
“    Да се хранят бавно
“    Всички клиенти с тежки множествени увреждания да бъдат хранени в седнало положение в инвалидните колички или седнали в леглата
“    Всички клиенти с тежки множествени увреждания да бъдат учени да се хранят сами, ако имат подвижна масичка на инвалидната количка или леглото, или да сядат на масата, когато се хранят
Психохигиена за клиентите
“    Клиентите да бъдат организирани в малки групи /при хранене, работа, къпане…/
“    Да се хранят бавно
“    Инконтинентните да се смесят в спалните с други клиенти /да няма сегрегация на по – тежко увредените клиенти/ лежащи клиенти
“    Персоналът разговаря повече с клиентите
“    Всички клиенти с тежки множествени увреждания получава своята  собствена инвалидна количка
“    В стаята на клиенти с тежки множествени увреждания медицинска сестра/санитар/клиент ги занимава /напр. разговаря с тях, чете им, слушат музика…/
“    Да се задържат качествено работещи членове на персонала, ако е възможно за по-дълъг период от време, това води до по-малко стрес за клиентите и за персонала
“    Добра екипна работа на персонала /напр. дискутиране на проблеми с клиенти и намиране на решения, съвместно планиране на работата през деня, ангажирайки в дискусиите членове на персонала от всички нива като се уважават тяхното мнение и опит/
“    Промяна в отношението към клиентите /от болни хора, които не разбират нищо към хора със същите права и потребности като другите/
“    Всички клиенти с тежки множествени увреждания да бъдат хранени или в инвалидна количка или седнали на леглото
“    Всички клиенти с тежки множествени увреждания да прекарват част от деня в инвалидни колички
“    Персоналът знае имената на клиентите и ги нарича по име
“    Санитари, шофьори и други членове на персонала също имат контакт с клиентите
“    Да се хранят на няколко смени, следователно на по-малки групи клиенти, седнали около масите, а не в редица
“    Представяне на „нормалност“ в ежедневието
“    Разходки на открито на малки групи през всички сезони
“    Музика в стаите на клиентите с тежки множествени увреждания, когато са в леглата
“    Ситуация при къпане – паравани или завеси – не всички клиенти голи в едно помещение
“    Промяна в отношението към клиентите с тежки множествени увреждания -те могат да бъдат активирани /напр. някои могат да се учат да ходят, да се учат да рисуват, да се учат сами да се придвижват в инвалидната количка, да се учат да се хранят сами, а те могат да разбират, независимо че самите те не говорят, могат да се учат да използват езика на жестовете и т.н./
Психохигиена за персонала
“    Организиране на  клиентите в малки групи /при хранене, работа, къпане…/
“    Инконтинентните да се смесят в спалните с други клиенти /да няма сегрегация на по – тежко увредените клиенти/
“    Персоналът разговаря повече с клиентите
“    В стаята на клиентите с тежки множествени увреждания медицинска сестра ги занимава /напр. разговаря с тях, чете им, слушат музика…/
“    Да се задържат качествено работещи членове на персонала, ако е възможно за по-дълъг период от време, това води до по-малко стрес за клиентите и за персонала
“    Добра екипна работа на персонала /напр. дискутиране на проблеми с клиенти и намиране на решения, съвместно планиране на работата през деня, ангажирайки в дискусиите членове на персонала от всички нива като се уважават тяхното мнение и опит/
“    Промяна в отношението към клиентите /от болни хора, които не разбират нищо към хора със същите права и потребности като другите хора/
“    Персоналът знае имената на клиентите и ги нарича по име
“    Санитари, шофьори и други членове на персонала също имат контакт с клиентите
“    Да се хранят на няколко смени, следователно на по-малки групи клиенти, седнали около масите, а не в редица
“    Представяне на „нормалност“ в ежедневието
“    Разходки на открито на малки групи през всички сезони
“    Музика в стаите на клиентите с тежки множествени увреждания, когато са в леглата
“    Ситуация при къпане – паравани – не всички клиенти голи в едно помещение
“    Промяна в отношението към клиентите с тежки множествени увреждания-: те могат да бъдат активирани /напр. някои могат да се учат да ходят, да се учат да рисуват, да се учат сами да се придвижват в инвалидната количка, да се учат да се хранят сами, а те могат да разбират, независимо че самите те не говорят, могат да се учат да използват езика на жестовете и т.н./
ЛИЧНО  ПРОСТРАНСТВО
“    Трябва да има достатъчно място между леглата за нощно шкафче и гардероб
“    Да не се заключват вратите на спалните помещения
“    В идеалния случай възрастните с увреждания трябва да имат своя
      собствена стая. Ако съжителстват с друг трябва да се обсъди и съгласува
      с тях
“    Забранено е клиентите да бъдат връзвани или заключвани в стаите!
“    и др.
ЛИЧНА  СФЕРА  И  ИНДИВИДУАЛНОСТ
НАПРИМЕР:
“    Ако има проблеми между клиентите /възможно е те да не се харесват, което е тяхно право/ решение може да се намери чрез ново разпределение в някои спални като се попитат клиентите с кого биха искали да живеят в една стая
“    На клиентите е разрешено да ходят в селото/града, да посещават приятели
“    Личните вещи /дрехи, бельо, /обувки/  са в личното гардеробче /торбичка, надписани с име, символ, отпечатък от дланта или снимка
“    Всеки клиент да носи обувки по мярка, маркирани – лична собственост и да се съхраняват в личното гардеробче
“    Закачалки за дрехи
“    Клиентите да не са подстригани по еднакъв начин
“    Клиентките, които желаят, да боядисват косите си и да лакират ноктите си
“    Промяна в отношението към клиентите /от болни хора, които не разбират нищо към хора със същите права и потребности като другите хора/
“    Персоналът разговаря повече с клиентите
“    Разговори за личните вещи и че кражбата не е разрешена
“    Клиентите са организирани в малки групи /за хранене, работа…/
“    Винаги едни и същи членове от персонала да отговарят за малка група клиенти
“    Преди влизане в спалните помещения да се чука на вратата на стаята
“    Санитарите са ангажирани в работата с клиентите
“    Персоналът знае имената на клиентите и ги нарича по име
“    За невербална комуникация-каталог на езика на жестовете
“    Клиeнтите в спалните помещения са смесени /с различна степен на увреждане в една и съща стая/
“    Да се разрешава клиентите сами да се организират в малки групи и да си помагат един на друг
“    Всички членове на персонала имат контакт с клиентите и работят с клиентите
“    Представяне на „нормалност“ в ежедневието
“    В спалните да има саксии с цветя – ако желаят
“    В спалните да има вази с цветя – ако желаят
“    Рисунки / картини по стените на спалните помещения – ако желаят
“    На прозорците да има пердета
“    Промяна в отношението към клиентите с тежки множествени увреждания -те могат да бъдат активирани /напр. някои могат да се учат да ходят, да се учат да рисуват, да се учат сами да се придвижват в инвалидната количка, да се учат да се хранят сами, а те могат да разбират, независимо че самите те не говорят, могат да се учат да използват езика на жестовете и т.н./
“    Kлиентите с тежки множествени увреждания да бъдат хранени или в инвалидна количка, или седнали на леглото, НЕ легнали, най-добре да са заедно с другите клиенти при хранене
“    В стаята на клиентите с тежки множествени увреждания медицинска сестра ги занимава /напр. разговаря с тях, чете им, слушат музика…/, ако не са заедно с другите клиенти
  Марияна Брънзалова, Трикси Милчох, Джон О`Горман
Пазарджик, Април 2006 год.
“    Музика в стаите на клиентите с тежки множествени увреждания, когато са в леглата
“    Ситуация при къпане – паравани или завеси – не всички клиенти голи в едно помещение
“    Завеса за душа и закачалка за кърпата
ЛИЧНИ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  И  ДРЕХИ
“    Всеки клиенти да има и носи само своите /лични/ дрехи и обувки и да са маркирани /дискретно/ с инициали и/или символи, от които да личи чии са, да се съхраняват в гардеробчето/шкафчето на клиента
“    Да бъде възможно всеки да съхранява личните си принадлежности и индивидуални дрехи /в торбички, гардеробчета,ключове за спалните помещения и т.н./
“    Изработени от клиентите предмети за употреба в ежедневието /напр. подложки за чиини, шалове, ръкавици, чорапи…/
“    Малки подаръци, давани на клиентите индивидуално за тяхно лично ползване /напр. химикалки, моливи, тетрадки, картинки, календарчета, играчки, гривни…/
“    Всеки клиент да има свое легло
“    Дрехите и обувките на всеки клиент да са с подходящ размер
“    Саксии с цветя в спалните помещения ако искат
“    Рисунки /картини по стените на спалните помещения -ако искат
“    По стените на някои спални помещения-рисунки и закачалки за дрехи, направени от клиентите-ако искат
“    В някои спални помещения – вази с цветя – ако искат
“    Индивидуално маркирани спални помещения и /или легла, сэщо гардеробчета /напр. с отпечатъци от длани, символи, имена, снимки, картинки, различни цветове…/
“    и др.
ДЕЙНОСТИ  И  ИНДИВИДУАЛНИ  ПРОГРАМИ
Да се създават възможности за различни дейности
ДЕЙНОСТИ
Клиентите да могат да избират между различни дейности, извършвани в малки групи!
Всички клиенти да извършват даден вид дейност поне веднъж на ден!
HAПРИМЕР:
“    Работа с природни материали, събирани около дома
“    Почистване в кухнята, миене на съдовете, помощ при приготвяне на храната
“    Сервиране и почистване на трапезарията, почистване на масите
“    В помощ на електротехника
“    Оправяне на собственото легло
“    Помощ на санитарите при почистване на стаите и оправяне на леглата
“    Помощ в склада
“    Помощ в пералното помещение
“    Сортиране на дрехите
“    Кърпене на дрехи
“    Гладене
“    Плетене
“    Шиене
“    Украсяване
“    Бродиране
“    Писане
“    Готварска група
“    Дърворезба
“    Цветарство
“    Зеленчукова градина
“    Отглеждане на картофи
“    Почистване на градината от камъни и хартия
“    Отглеждане на животни, грижи за животни /кон, крава, прасе, пилета,котки, кучета…/
“    Помощ на по-тежко увредени клиенти
“    Да перат своите дрехи
“    Пеене
“    Работа с лепило
“    Рязане
“    Рисуване
“    Боядисване
“    Помощ при ремонтиране и боядисване на стаи
“    Фигури по стените
“    Изработване на закачалки за дрехи
“    Изработване на салфетници
“    Декорации и саморъчно изработени украси за стаите
“    Маркиране /дискретно/ на дрехите и обувките
“    Изработване на коледни картички, сурвачки, мартеници
“    Завеси от мъниста, сламки…
“    Продаване на изработените продукти в селото /града
“    Боядисване косите на желаещите клиентки
“    Ушиване торбички за лични вещи
“    Саксии с цветя за спалните помещения
“    Изработване на  за шаблони за украса
“    Боядисване вратите на стаите в различни цветове
“    и др.
ИНДИВИДУАЛНИ  ПРОГРАМИ
Всеки един от персонала разговаря повече с клиентите!
НАПРИМЕР:
“    Kлиентите с тежки множествени увреждания да се хранят седнали в инвалидните колички, седнали в леглата или на масата
“    Всички  клиентите с тежки множествени увреждания да прекарват част от деня в инвалидни колички и участват в дейности, макар и само гледайки
“    Усвояване на различни умения чрез техниката „водене на ръката“
“    Използване на наличните възможности като сензорна стая за дневната структура и индивидуални програми
“    Учене как да се хранят и да пият бавно
“    Учене как се използват лъжица, вилица, нож
“    клиентите с тежки множествени увреждания да се учат да се хранят сами вместо да бъдат хранени
“    В стаята на клиентите с тежки множествени увреждания медицинска сестра ги занимава /напр. разговаря с тях, чете им, слушат музика…/, когато не са заедно с другите клиенти
“    С клиенти, които е трудно да бъдат ангажирани, се работи индивидуално
“    Представяне на „време за работа“ и „време за почивка“
“    Музика в стаите на клиентите с тежки множествени увреждания
“    Учене сами да карат инвалидните си колички
“    Дневна структура
“    и др.
  Марияна Брънзалова, Трикси Милчох, Джон О`Горман
Пазарджик, Април 2006 год.