Представяне

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДАЦИЯ “NET”

Идеята за ФОНДАЦИЯ “NET” се развива след обучително посещение по покана на “Lebenshilfe-Wien” във Виена на български специалисти, работещи в социалната сфера. И така през месец Декември 2007 година тя беше официално регистрирана.

Членове на ФОНДАЦИЯ “NET” са специалисти от различни краища на България – директори на домове за деца и лица с увреждания, директори на дневни центрове за деца и лица с умствени увреждания, директори на защитени жилища за лица с умствени увреждания, социални работници, специални педагози, психолози, директори и учители от Помощни и масови училища.

Членовете на ФОНДАЦИЯ “NET” имат амбицията да бъдат доставчици на социални услуги и да работят активно в защита на най-добрия интерес на различни маргинализирани групи от обществото.

 ФОНДАЦИЯ “NET” е член на Европейската Асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (Europeam Assossiation of Service Providers for People with Disabilities) и има изградени множество български и европейски партньорства.