Партньори

  • Консорциум Ирландски НПО
  • Лебенсхилфе-Виена – Австрия
  • Фондация Eurable   Холандия
  • НПО “Help the Children” – Белгия
  • Кадодер – Белгия
  • EASPD – Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания