Конференции

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ!

Партньорите от проекта „Достъп до правосъдие за хората с интелектуални затруднения“ AJuPID организират заключителна конференция в София.

Тя ще се проведе на 10. и 11. март 2016 год.

Ще бъдат представени резултатите от този Европейски проект.

Ще бъде обсъдет доклада от проучването на законодателството и правоспособността в петте държави от проекта.

Също така ще обсъдим и някои обещаващи практики.

Тези практики целят иновативна подкрепа за хората с увреждания и съдействат за тяхното собствено вземане на решения.

Поканени са известни международни оратори, които ще представят своите идеи.

Там ще бъде напр. проф. д-р Куин от университета в Галуей.

Там също така ще бъде Димитрис Николски от Съвета на Европа.

Конференциата е отворена за хора с увреждания, поддържници и доставчици на услуги, както и за други, действащи в тази сфера.

Конференцията ще бъде на български и английски, не се заплаща такса за участие.

Програмата може изтеглите тук.

Може да се регистрирате тук.


 

На 8 и 9 декември 2012 в Пазарджик ще се проведе поредната конференция на фондацията. Гости ще бъдат консултантът от EASPD г-жа Хардеман и спорсорът от EURABLE г-н Финис.

Добре дошли са всички членове, приятели и съмишленици на NET!

Повече информация потърсете на телефоните ни.