Достъп до правосъдие за хората с интелектуални затруднения /AJuPID/

 

AJuPID

  1. Наръчник
  2. Презентация на проекта
  3. Резюме
  4. Резюме на лесен за четене език
  5. Доклад
  6. Конвенция на ООН
  7. Конвенция на ООН на лесен за четене език
  8. Конвенция на ООН – важни коментари