Отчетно изборно събрание на NET

на 22. март 2013 год. от 13.00 ч. в Горна Оряховица  ще се проведе отчетно изборно събрание на NET