Ранна интервенция и домашно консултиране

ПРОЕКТ ЗА РАЗКРИВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСЛУГАТА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ – ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, БАЗАЛНА И СЕНЗОРНА СТИМУЛАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

В  България има много хора – специалисти и родители, които са убедени, че децата би трябвало да се  отглеждат в семейна среда. Но има много деца, които живеят в специализирани институции, отделени от семействата поради бедност, увреждане или невъзможен достъп до услуги. Целта е да подобрим техния живот и да имат шанса да получат по-високо качество на грижата, съобразена с техните индивидуални потребности.

Най-напред трябва да бъде предотвратено родителите на малки деца да са принудени от обстоятелствата да пращат  своите деца в институции.

Родителите на деца с увреждания трябва да бъдат подкрепяни така, че да могат да се грижат за своето дете.

Не само нашите проучвания показват, че родителите на деца с увреждания се нуждаят от информация, от емоционална, практическа и социална подкрепа. На родителите трябва да се осигурява необходимата информация на достъпен език, така че да я разберат и да могат да вземат информирани решения и да разбират какво им се случва. Това окуражава родителите да започнат да поемат повече отговорност за децата си.

Те трябва да бъдат информирани за социалните услуги в региона, към които могат да се обърнат за помощ.. Към настоящия момент родителите получават малка финансова помощ, осигурена им в случай, че се престрашат да признаят увреждането на детето и представят необходимите документи в социалните служби по места.

Ранната интервенция трябва да дава на родителите усещането, че те са добри родители, способни да се справят с детето със специални нужди. Родителите са най-добрите учители за своето дете..Те могат да го научат на много неща, ако знаят как да стимулират развитието му.

С професионална помощ родителите се научават как да реагират по сензитивно подходящ начин на детето.

Родителите имат потребност да говорят за емоционалния удар да имат дете с увреждане. Професионалната помощ е необходима, но така също е полезен и контактът с други родители на деца с увреждания.

Семейства с увредени деца трябва да получават допълнителна практическа помощ, финансова помощ, помощ в домакинството, дневни центрове, специализирани детегледачки в къщи и др.

От 2009 год. при срещи с родители те изразиха потребността да знаят повече за стимулацията и ранното развитие на тяхното дете, искат да бъдат подкрепяни емоционално, практически. Специалистите от екип за ранна интервенция могат да им помагат да стават все по-уверени в собствените способности да бъдат „учители” на своето дете.

От друга страна нашите проучвания показват,че децата могат да се справят добре в дневните центрове, но създават множество проблеми у дома. Това води до необходимост от мобилна услуга така, че да бъдат подпомагани родителите и да им се дават реалистични съвети в тяхната конкретна домашна среда.

Нашата основна идея е да инвестираме в пилотен проект, където специалисти и родители съвместно да изградят най-добрата практика. Двете страни да са равностойни партньори в процеса на промяната. Родителите искат да поемат пълна отговорност за децата си, но чувстват потребността да бъдат подкрепяни. И двете страни – родителите и специалисти искат да са част от този проект за представяне на ранната интервенция и подкрепата у дома.

Това е и начин за превенция от попадане в специализирани институции за деца с увреждания.

Не по-маловажно е и разкриването на нови работни места за осъществяването на тази услуга-специален педагог, психолог, логопед, социален работник, рехабилитатор, почасово педиатър и медицинска сестра, както и гарантираното повишаване знанията на екипите, което ще се осъществява благодарение на вече съществуващите международни контакти с партньори-обучителиЗа реализацията на тази услуга имаме необходимите знания, умения и искаме да бъдем подкрепени.