Новини

НОВИНИ:
през април 2009 стартира проект „Базална и сензорна стимулация и ранна снтервенция“, поднрепен от белгийската  НПО „Help the children“.Това обучение бе за базална и сензорна стимулация, осъществено от екип от Австрия и  България в два ДДУИ в с. Петрово при Стара Загора и в с. Горски Сеновец нрай стражица. Персоналът от двата дома направи много добро впечатрение – наистена равотиха с желание и интерес да се научат как да прилагат новите знания в ежедневната работа.